NATURLÆGEMIDLER

Naturlægemidler er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer forekommer i naturen. Naturlægemidler indeholder derfor ofte planteekstrakter eller plantedele, men indholdsstofferne kan også stamme fra dyre- eller mineralriget (f.eks. fiskeolie).  Naturlægemidler er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at behandle lettere sygdomme og symptomer. Lægemiddelstyrelsen stiller krav til både fremstilling, kvalitet, sikkerhed og virkning af naturlægemidler.
Naturlægemidler er på etiketten forsynet med angivelsen "naturlægemiddel". 
Læs altid indlægssedlen til naturlægemidlet grundigt. Fortæl din læge om hvilke naturlægemidler du bruger.


 
Antal produkter i denne kategori: 10
   
Kategorier