SANA HEMP - 90 Kapsler

SANA HEMP - 90 Kapsler
Varenr.: SH90

699,00  DKK

Antal
Køb
Sana Hemp Juice - den før­ste hampjuice til­gæn­ge­lig på det euro­pæ­iske marked*
90 kapsler der består af frisk koldpresset Økologisk Hampjuice fra de hollandske marker, som er blevet frysetørret og pakket i kapsler.
Den grønne juice inde­hol­der en lang række essen­ti­elle nærings­stof­fer samt en høj mængde Can­na­bi­diol (CBD), som den lov­lige,indu­stri­elle hamp­plante består af.

Med kapslerne får du dit daglige CBD behov på den mest naturlige måde og samtidig er lovligt i Danmark.
Aktiv Cannabidiol-syre er med til at holde din krop i balance, udrense og regulere kroppens uregelmæssigheder.

Du får også en perfekt kombination af de essentielle omega-fedtsyrer 3 & 6, mineraler og vitaminer såsom: Klorofyl, Jern, Zink, Kalium, Kalcium, Vitamin E, Vitamin B3 og Vitamin B6.

Tag 1-2 kapsler om dagen – gerne fra morgenstunden.

*EU-godkendte og THC-frie hamp mar­ker er dyr­ket og høstet i Hol­land af land­mænd med over 20 års erfa­ring!

Sana Hemp Juice - den før­ste hampjuice til­gæn­ge­lig på det euro­pæ­iske marked*
Kapslerne består af frisk koldpresset Økologisk Hampjuice fra de hollandske marker, som er blevet frysetørret og pakket i kapsler.
Den grønne juice inde­hol­der en lang række essen­ti­elle nærings­stof­fer samt en høj mængde Can­na­bi­diol (CBD), som den lov­lige,indu­stri­elle hamp­plante består af.

Med kapslerne får du dit daglige CBD behov på den mest naturlige måde og samtidig er lovligt i Danmark.
Aktiv Cannabidiol-syre er med til at holde din krop i balance, udrense og regulere kroppens uregelmæssigheder.

Du får også en perfekt kombination af de essentielle omega-fedtsyrer 3 & 6, mineraler og vitaminer såsom: Klorofyl, Jern, Zink, Kalium, Kalcium, Vitamin E, Vitamin B3 og Vitamin B6.

Tag 1-2 kapsler om dagen – gerne fra morgenstunden.

*EU-godkendte og THC-frie hamp mar­ker er dyr­ket og høstet i Hol­land af land­mænd med over 20 års erfa­ring!


Det moderne livs stress og jag, gør at vores krop har brug for mere energi og revi­ta­li­se­ring. Med Sana Hemp Juice får du kun det bed­ste fra natu­ren. Hver ene­ste dosis af hampjuicen vil boo­ste dit immun­sy­stem og resti­tu­ere din krop med en høj blan­ding af vita­mi­ner, mine­ra­ler, omega-fedtsyrer og vig­tigst af alt – Can­na­bi­diol.
Den pro­du­ce­res uden pesti­ci­der, plan­te­gift, gød­ning, kon­ser­ve­rings­mid­ler og frem­står i sin natur­lige rå og rene form. Hamp Jui­cen er lyn­fros­set inden­for to minut­ter, for at sikre alle nærings­stof­fer og enzy­mer er aktive og klar til at nydes af dig.

Cannabidiol-syre er et kraft­fuld nærings­stof der vil hjælpe din krop med at rege­nere, resti­tu­ere, og yde mak­si­malt.

Hamp er dyr­ket igen­nem tiderne for sin nærings­rige og helende egen­ska­ber og idag kan vi, tak­ket være moderne tek­no­logi, bibe­vare alle de gode egen­ska­ber som hamp til­by­der.

Den vig­tig­ste ingre­di­ens i Sana Hemp Juice der adskil­ler den fra alle andre, er can­na­bi­diol syren, som er en essen­tiel ami­no­syre der kun fin­des i hamp­fi­bre. Can­na­bi­diol er en stærk anti-oxidant der hjæl­per krop­pen med udrens­ning, genop­ret­ter krop­pens sunde balance, samt øger dit vel­være mar­kant.
Sana Hemp Juice er:
•EU-godkendt
•100 % Natur­lig
•Rig på Omega 3 & 6
•Fuld af vita­mi­ner og mine­ra­ler
•Højst i kon­cen­tre­ret mængde af Can­na­bi­diol

Uden bivirk­nin­ger, kun øget vel­være og energi.

Du vil føle at ener­gi­ni­veauet sti­ger, dit immun­sy­stem for­bed­res, sam­ti­dig med at du føler dig sun­dere og fri­skere for hver dag du fort­sæt­ter med at ind­tage Sana Hemp Juice.

Prøv den revi­ta­li­se­rende styrke af rå hamp juice.

Nærings­de­kla­ra­tion

Nærings­ind­hold Per 100 ml Per por­tion (30 ml)
Energi 102KJ/24Kcal 30.6KJ/7.2 Kcal
Fedt 0,45g 0.14g
– satu­ra­ted 0.1 g 0.03 g
– mono unsa­tu­ra­ted < 0.1 g < 0.03 g
– poly unsa­tu­ra­ted 0.35 g 0.11 g
Kul­hy­dra­ter 2.53 g 0.76g
– sugars 1.21 g 0.36 g
Die­tary Fiber 1 g 0.3 g
Pro­tein 1.3 g 0.39 g
Salt 0.11 g 0.03 g

Vita­mins & Mine­rals
Vita­min B3 13,5 mg (75% RDI) 4,05 mg(22,5% RDI)
Vita­min B6 0,31 mg (22,1% RDI) 0,09 mg (6,4% RDI)
Vita­min E 1,9 mg (15,8% RDI) 0,57 mg (4,8% RDI)
Jem 3,93 mg (28,1 % RDI) 1,18 mg (8,4% RDI)
Potas­sium 209,6 mg (10,5 % RDI) 62,88 mg (3,1% RDI)
Kalcium 137,87 mg (17,2% RDI) 41,36 mg (5,2% RDI)
Zink 1,03 mg (10,3% RDI) 0,31 mg (3,1% RDI)
Klor­op­hyl 0.40 mg 0,12 mg

Essen­ti­elle Fedt­sy­rer og CBD
Omega 3 97.43 mg 29,23 mg
Omega 6 227,93 mg 68,38 mg
CBD acid 54 mg 16,2 mg

Indeholder: 90 x 275 mg.

Kategorier